Prijem i otpust korisnika

Postupak prijema i otpusta korisnika Doma za starije osobe Raša reguliran je Pravilnikom o prijemu i otpustu kojeg donosi Upravno vijeće Doma na prijedlog ravnatelja i Stručnog vijeća Doma.

O prijemu i otpustu korisnika Doma odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koju čini socijalni radnik Doma, glavna medicinska sestra Doma, fizioterapeutski tehničar, liječnik primarne zdravstvene zaštite i socijalni radnik područnog Centra za socijalnu skrb.