Prehrana i dostava toplog obroka

Domska kuhinja s postojećim kapacitetom podmiruje potrebe korisnika Doma, Dnevnog centra i vanjskih korisnika prehrane.

U kuhinji su zaposlena tri kuhara, te dva pomoćna radnika. Korisnicima se serviraju tri obroka dnevno i dva međuobroka. Od početka djelovanja Dnevnog centra u Labinu hrana se svakodnevno odvozi u namjenskim termo posudama. Hrana se priprema sukladno potrebama korisnika i prilagođena je dobi i zdravstvenim potrebama, tako da postoji dijetalna prehrana za one korisnike kojima liječnik utvrdi postojanje neke od bolesti za koju je potrebno uvesti posebnu prehranu.

Po potrebi priprema se hrana koja se pasira i miksa za korisnike s problemom žvakanja i gutanja.

Mikrobiološku kontrolu hrane obavljaju ovlašteni djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo manifestira se i kroz redovito uzimanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju, kao i redovito uzimanje uzoraka hrane i briseva kuhinjskih površina.

Kapacitet kuhinje dostatan je za potrebe ustanove, oko 150 kuhanih obroka dnevno (ručak i večera). HACCP – sustav u potpunosti se primjenjuje. Za provođenje i praćenje provođenja HACCAP pravila odgovorni su kuhari.

Organizacija rada u kuhinji određena je Pravilnikom o radu kuhinje Doma za starije osobe Raša.

Hrana se u domskoj kuhinji priprema temeljem jelovnika koji se izrađuje za razdoblje od najmanje tjedan dana.

 

J E L O V N I K

Datum: 27.03.-02.04.2023.

DORUČAK RUČAK DIJETA VEČERA DIJETA
 

PONEDJELJAK

27.03.2023.

 

Bijela kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

Jabuka

 

Pileća  juha

Gulaš s povrćem

(Junetina,mrkva,krumpir,grašak)

 

Pileća juha

Kuhani batak

Miješano povrće

 

Bijela kava

Pita od sira

 

Bijela kava

Pita od sira

 

 

UTORAK

28.03.2023.

Bijela kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

 

Goveđa juha

Pljeskavica

Pire od špinata

 

Goveđa juha

Kuhana govedina

Pire od krumpira

 

Goveđa  juha

Jaje na oko

Gratinirana cvjetača

 

Goveđa juha

Kuhana govedina na salatu s mrkvom i krumpirom

 

 

SRIJEDA

29.03.2023.

 

Bijela Kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

 

Istarska maneštra s kukuruzom

Kobasica

 

Mesna juha

Tjestenina sa sirom

 

Riža na mlijeku s dodatkom pudinga

 

Riža na mlijeku s dodatkom pudinga

 

 

ČETVRTAK

30.03.2023.

TORTA

 

Bijela kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

 

Juha od rajčice

Pohana pureća prsa

Salata od krumpira i kupusa

Pileća juha

Kuhana piletina

Kuhana mrkva i krumpir

Bijela maneštra

Narezana hrenovka

Bijela maneštra

Narezana hrenovka

 

PETAK

31.03.2023.

Bijela kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

Banana

Riblja juha/Mesna j.

Tjestenina sa tunom

Zelena salata

Riblja juha

Kuhana riba

Miješano povrće

Palenta s mlijekom ili jogurtom Palenta s mlijekom ili jogurtom
 

SUBOTA

01.04.2023.

 

Bijela kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

 

Goveđa  juha

Kiseli kupus/pire

Govedina

Goveđa  Juha

Kuhana govedina

Pire krumpir

Čaj

Ledena pašta

(šunka,sir,krastavci,vrhnje)

Čaj

Tjestenina sa sirom

NEDJELJA

02.04.2023.

Bijela Kava/čaj

Miješani doručak

(raznovrsno)

Pileća juha

Juneća jetrica u saftu

Prženi krumpir

Pileća  juha

Kuhana piletina

Riža na maslacu

Griz na mlijeku

Zapečena jabuka

Griz na mlijeku

Zapečena jabuka

 

Usluga pomoći u kući – organiziranje prehrane

Usluga pomoći u kući može se ostvariti na dva načina, odnosno za dvije kategorije korisnika.

Prvu skupinu korisnika usluge čine korisnici iz sustava socijalne skrbi odnosno oni koji pravo na pomoć u kući ostvaruju zadovoljavajući određene uvjete i kriterije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Za takve korisnike nadležni Centar za socijalnu skrb izdaje rješenje o ostvarivanju prava na uslugu organizirane prehrane, te im troškove u potpunosti ili djelomično plaća nadležno ministarstvo. Dom usko surađuje sa nadležnim Centrom i lokalnom samoupravom kako bi su umrežavanjem postigli bolji učinci navedene skrbi odnosno pomoći. Osim navedenih, pomoć u kući može se omogućiti i korisniku koji sam plaća uslugu, temeljem Ugovora o pružanju usluge pomoći u kući.

Topli obrok dostavlja se od ponedjeljka do petka na adresu korisnika, a ukoliko želite osobno preuzeti obrok u Domu potrebno se najaviti na broj telefona 052/874 243 (nakon zvučnog signala tipka 4) te se obrok može preuzeti i u dane blagdana i vikenda.

 

Od dokumentacije potrebno je predati: