Postupci jednostavne i javne nabave

Postupci jednostavne nabave roba, radova i usluga u Domu za starije osobe Raša provode se temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave uređuju se pravila, uvjeti i postupci nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, koja je Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) određena kao jednostavna nabava, a čiji je naručitelj Dom za starije osobe Raša (u daljnjem tekstu: Dom).

 

Javni naručitelj Dom za starije osobe Raša provodi postupak javne nabave za nabavu radova ugradnje dizala. U privitku se nalazi projektno tehnička dokumentacija – GLAVNI PROJEKT koji se sastoji od:

1-MAPA 1 -ARHITEKTONSKI PROJEKT

2-MAPA_2- GRAĐEVINSKI PROJEKT

3-MAPA_3-ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

4-MAPA_4-STROJARSKI PROJEKT

5-MAPA_5- STROJARSKI PROJEKT – plinski spremnik

6-ELABORAT – ZAŠTITA OD POŽARA

ANALITICKI-ISKAZ-POVRSINA

 

Skip to content