Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave roba, radova i usluga u Domu za starije osobe Raša provode se temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave uređuju se pravila, uvjeti i postupci nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, koja je Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) određena kao jednostavna nabava, a čiji je naručitelj Dom za starije osobe Raša (u daljnjem tekstu: Dom).