Cijene usluga

Smještaj

Od 01. prosinca 2019. godine na snazi je novi način obračunavanja cijena usluge smještaja u Domu za starije osobe Raša temeljem Odluke o cijenama socijalnih usluga u Domu za starije osobe Raša oznake KLASA: KLASA: 003-05/19-01/06, URBROJ: 2144-381-02-19-1 od 31. listopada 2019. godine. Osnovna cijena sobe usklađena je sa prijedlogom Ministarstva te mjesečno po korisniku iznosi:

Soba

Cijena

Soba 1/1

2.358,00 kn

Soba 1/2

2.147,00 kn

Soba 1/3

1.935,00 kn

 

Uz osnovnu cijenu sobe, naplaćuju se dodaci za pruženi stupanj njege – I, II, III i IV stupanj. Slijedom navedenog određene su jedinstvene cijene po stupnjevima i vrstama sobe (jednokrevetna, dvokrevetna i trokrevetna) koje iznose:

Soba/I stupanj

Cijena

Soba 1/1

2.548,00 kn

Soba 1/2

2.337,00 kn

Soba 1/3

2.125,00 kn

Soba / II stupanj

Cijena

Soba 1/1

2.765,00 kn

Soba 1/2

2.553,00 kn

Soba 1/3

2.341,00 kn

Soba / III stupanj

Cijena

Soba 1/1

2.977,00 kn

Soba 1/2

2.765,00 kn

Soba 1/3

2.553,00 kn

Soba / IV stupanj

Cijena

Soba 1/1

3.208,00 kn

Soba 1/2

2.996,00 kn

Soba 1/3

2.784,00 kn

 

Korisniku Doma kojemu je zbog zdravstvenog stanja potrebna pomoć i stalan nadzor druge osobe u zadovoljenju potreba zbog srednje do srednje teških stadija bolesti (demencije i/ili druge psihičke dijagnoze) utvrđuje se cijena usluge koju čini osnovna cijena sobe plus dodatak od 849,00 kn mjesečno.

Korisnicima Doma kojima je u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost utvrditi će se cijena usluge koju čini osnovna cijena sobe plus dodatak od 849,00 kn mjesečno.

Uz navedeno, korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i dodatke ako ih koristi, i to: međuobrok 10kn/dan, dodatak za serviranje hrane u sobu pokretnom korisniku na njegov zahtjev 6kn/obroku.

 

Dnevni centar

Osnovna cijena usluge cjelodnevnog boravka u Dnevnom centru od 01.12.2019. godine iznosi:

  • za korisnike kojima se pruža I stupanj usluge (funkcionalno neovisan korisnik koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, te samostalno ili uz pomoć članova obitelji dolazi u dnevni centar i vraća se kući) 1.090,00 kn.
  • za korisnike kojima se pruža II stupanj usluge (funkcionalno ovisan korisnik kojem je zbog starosti ili Alzeimerove demencije ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju potreba) 1.309,00 kn.

Za vrijeme trajanja opravdane privremene odsutnosti korisnika dnevnog boravka u trajanju dužem od 3 dana, zbog bolesti, bolničkog liječenja ili rehabilitacije, cijena usluga umanjuje se za trošak prehrambenih namirnica, a iznos se vraća korisniku, odnosno obvezniku plaćanja, prilikom obračuna cijene boravka za idući mjesec.

 

Topli obrok

Cijene usluge pomoći u kući – organiziranje prehrane za korisnike kojima je to pravo priznato temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb kojim je određeno da troškove djelomično ili u potpunosti snosi ministarstvo, utvrđuju se u iznosima kako slijedi:

Opis usluge

Cijena

Obrok (ručak) uz osobno preuzimanje u Domu

20,00 kn

Obrok (ručak) sa dostavom na adresu korisnika usluge

34,00 kn

 

 

Cijene usluge pomoći u kući – organiziranje prehrane za korisnike koji to pravo ostvaruju temeljem osobnog zahtjeva i sklopljenog ugovora sa Domom, utvrđuju se u iznosima kako slijedi:

Opis usluge

Cijena

Obrok (ručak) uz osobno preuzimanje u Domu

25,00 kn

Obrok (ručak) sa dostavom na adresu korisnika usluge

34,00 kn

 

 

Posudionica ortopedskih pomagala

OSTALE USLUGE

Opis usluge

Cijena

POSUDIONICA ORTOPEDSKIH POMAGALA

Električni krevet – mjesečno

135,00 kn

Metalni krevet – mjesečno

54,00 kn

Invalidska kolica – mjesečno

54,00 kn

Toaletna kolica – mjesečno

41,00 kn

Hodalica – mjesečno

27,00 kn

Štake i štapovi

14 kn/kom

Antidekubitalni madrac – mjesečno

54,00 kn

 

 

Za dodatna pitanja slobodno nam se obratite osobnim dolaskom ili na telefone:

Ravnateljica: 052/874-114

Socijalna radnica: 052/874-243 (nakon zvučnog signala birajte tipku 3)

Centrala: 052/874-243

 

Preuzimanja:
Odluka o cijenama socijalnih usluga